Home » Các nhà tiếp thị có được khách hàng tiềm năng ở đâu?
Dữ liệu khách hàng tiềm năng

Các nhà tiếp thị có được khách hàng tiềm năng ở đâu?

by chungnv02

Cách đây không lâu, tôi đã nghiên cứu một số dữ liệu phong phú của chúng tôi từ Báo cáo Tình trạng tiếp thị trong nước năm 2013 để tìm ra nơi các nhà tiếp thị có được khách hàng của họ.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng hay nếu sao lưu lại một chút và xem xét không chỉ khách hàng đến từ đâu — mà cả khách hàng tiềm năng đến từ đâu. Rốt cuộc, đó là nơi tất cả bắt đầu, phải không?

>> Tham khảo: Cách tối ưu hóa video cho tìm kiếm trên YouTube.

Như với bài viết trước của tôi về thế hệ khách hàng, tôi đã cố gắng hết sức để giải quyết càng nhiều lĩnh vực nhân khẩu học càng tốt — B2B so với B2C, nhà tiếp thị Hoa Kỳ so với nhà tiếp thị quốc tế, cũng như một số ngành khác nhau.

Nếu bạn không thấy loại công ty của mình được thể hiện trong dữ liệu này nhưng bạn muốn xem thêm thông tin về bản chất này, hãy để lại cho tôi một ghi chú trong các nhận xét và tôi sẽ xem mình có thể làm gì vào lần tiếp theo khi đi tìm hiểu dữ liệu.

1. Tạo khách hàng tiềm năng & ngân sách theo phương thức kinh doanh

Những phát hiện đáng chú ý:

 • Các công ty B2B nhận được gấp đôi số khách hàng tiềm năng từ tiếp thị qua điện thoại so với các công ty B2C (8% so với 4%).
 • Các công ty B2C nhận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn gấp 3 lần so với các công ty B2B thông qua quảng cáo truyền thống (9% so với 4%).
 • Ba nguồn khách hàng tiềm năng tốt nhất cho các công ty B2B là SEO (14%), tiếp thị qua email (13%) và mạng xã hội (12%).
 • Ba nguồn khách hàng tiềm năng tốt nhất cho các công ty B2C là mạng xã hội (17%), SEO (16%) và tiếp thị qua email (15%).
 • Ba nguồn khách hàng tiềm năng tồi tệ nhất đối với các công ty B2B là quảng cáo truyền thống (3%), PPC (6%) và thư trực tiếp (6%).
 • Ba nguồn khách hàng tiềm năng tồi tệ nhất đối với các công ty B2C là tiếp thị qua điện thoại (3%), triển lãm thương mại (6%) và PPC (6%).

Những phát hiện đáng chú ý:

 • Các công ty B2B đang phân bổ 12% ngân sách của họ cho các triển lãm thương mại nhưng chỉ nhận được 9% khách hàng tiềm năng từ nguồn đó.
 • Các công ty B2B đang nhận được 14% khách hàng tiềm năng từ SEO nhưng chỉ phân bổ 12% ngân sách của họ cho nguồn đó.
 • Các công ty B2B đang phân bổ 8% ngân sách của họ cho PPC nhưng chỉ nhận được 6% khách hàng tiềm năng từ nguồn đó.
 • Các công ty B2C đang nhận được 15% khách hàng tiềm năng từ SEO nhưng chỉ phân bổ 13% ngân sách của họ cho nguồn đó.
 • Các công ty B2C đang phân bổ 13% ngân sách của họ cho quảng cáo truyền thống nhưng chỉ nhận được 9% khách hàng tiềm năng từ nguồn đó.

>> Tham khảo: Làm thế nào để trở thành một nhà văn hiệu quả hơn?

2. Tạo khách hàng tiềm năng & ngân sách theo quy mô công ty

Những phát hiện đáng chú ý:

 • Với thư trực tiếp, triển lãm thương mại, tiếp thị qua điện thoại và quảng cáo truyền thống, công ty càng lớn thì càng có nhiều khả năng họ có được khách hàng tiềm năng từ các chiến thuật nói trên.
 • Các công ty nhỏ có khả năng nhận được khách hàng tiềm năng từ phương tiện truyền thông xã hội cao hơn gấp đôi so với các công ty lớn (18% so với 7%).
 • Các công ty lớn có khả năng nhận được khách hàng tiềm năng từ quảng cáo truyền thống cao gần gấp ba lần so với các công ty nhỏ (11% so với 4%).

Những phát hiện đáng chú ý:

 • 9% khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp nhỏ đến từ việc viết blog và họ đang phân bổ 12% ngân sách của mình cho nguồn khách hàng tiềm năng này.
 • 15% khách hàng tiềm năng từ các công ty cỡ trung bình là từ SEO, nhưng họ chỉ phân bổ 12% ngân sách của mình cho nguồn này.
 • 12% khách hàng tiềm năng từ các công ty lớn là từ SEO, nhưng họ chỉ phân bổ 9% ngân sách cho nguồn này. 11% khách hàng tiềm năng của họ đến từ quảng cáo truyền thống nhưng họ đang phân bổ 15% ngân sách của mình cho nguồn khách hàng tiềm năng này.

3. Tạo khách hàng tiềm năng & ngân sách theo ngành

Những phát hiện đáng chú ý:

 • Lĩnh vực phi lợi nhuận/giáo dục và ngành ngân hàng/bảo hiểm/dịch vụ tài chính nhận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn qua thư trực tiếp so với các ngành tương ứng — 13% và 11%.
 • Ngành Công nghệ (Phần cứng) có ít nhất gấp đôi số lượng khách hàng tiềm năng (24%) thông qua các triển lãm thương mại so với các ngành khác được đại diện.
 • Các cơ quan tiếp thị nhận được nhiều khách hàng tiềm năng nhất từ ​​​​viết blog so với các ngành khác.
 • Ngành Bán lẻ/Bán sỉ/Hàng tiêu dùng nhận được 19% khách hàng tiềm năng từ mạng xã hội, nhiều nhất so với các ngành khác được khảo sát.
 • Ngành Công nghệ (Phần mềm) nhận được 16% khách hàng tiềm năng từ SEO, dẫn đầu so với các ngành khác được khảo sát.

Những phát hiện đáng chú ý:

 • Trong lĩnh vực Ngân hàng/Bảo hiểm/Dịch vụ tài chính, chỉ có 6% khách hàng tiềm năng đến từ PPC, nhưng họ vẫn đang phân bổ 9% ngân sách tạo khách hàng tiềm năng của mình cho nguồn khách hàng tiềm năng này.
 • Các cơ quan tiếp thị đang phân bổ 14% ngân sách tạo khách hàng tiềm năng của họ cho việc viết blog.
 • Trong lĩnh vực Phi lợi nhuận/Giáo dục, chỉ có 11% khách hàng tiềm năng đến từ quảng cáo truyền thống, nhưng họ vẫn đang phân bổ 16% ngân sách của mình cho nguồn này.
 • Trong lĩnh vực PR/Truyền thông/Truyền thông, chỉ có 4% khách hàng tiềm năng đến từ PPC, nhưng họ đang phân bổ 7% số tiền kiếm được khách hàng tiềm năng của mình cho nguồn này.
 • Trong ngành Bán lẻ/Bán buôn/Hàng tiêu dùng, 10% khách hàng tiềm năng đến từ quảng cáo truyền thống và họ đang phân bổ 14% ngân sách của mình cho nguồn này.
 • Trong không gian Công nghệ (Phần cứng), 16% khách hàng tiềm năng đến từ tiếp thị qua email và 12% ngân sách của họ dành cho nguồn này.
 • Trong ngành Công nghệ (Phần mềm), 13% khách hàng tiềm năng đến từ các triển lãm thương mại và họ đang dành 17% ngân sách của mình cho nguồn này.

>> Tham khảo: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán gồm những gì?

4. Tạo khách hàng tiềm năng & ngân sách theo vị trí

Những phát hiện đáng chú ý:

 • Các công ty Hoa Kỳ có nhiều khách hàng tiềm năng hơn các công ty quốc tế nhờ các nguồn sau: triển lãm thương mại, tiếp thị qua email và mạng xã hội.
 • Các công ty quốc tế có nhiều khách hàng tiềm năng hơn các công ty Hoa Kỳ nhờ các nguồn sau: thư trực tiếp, blog, SEO, PPC và quảng cáo truyền thống.

Những phát hiện đáng chú ý:

 • Các công ty quốc tế nhận được 6% khách hàng tiềm năng từ PPC nhưng vẫn phân bổ 9% ngân sách của họ cho nguồn khách hàng tiềm năng này.
 • Các công ty Hoa Kỳ nhận được 13% khách hàng tiềm năng từ SEO nhưng chỉ phân bổ 10% ngân sách của họ cho nguồn này.

5. Chi phí trung bình cho mỗi dữ liệu điểm chuẩn khách hàng tiềm năng

Những phát hiện đáng chú ý:

 • Các công ty B2B có chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng cao hơn đáng kể ($43) so với các công ty B2C ($15).
 • Các công ty vừa có chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng thấp nhất ($19) so với các công ty nhỏ ($31) và lớn ($38).
 • Các đại lý tiếp thị có chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng cao nhất ($58) trong khi ngành Bán lẻ/Bán sỉ/Hàng tiêu dùng có chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng thấp nhất ($6).
 • Các công ty Hoa Kỳ có chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng cao nhất ($40); LATAM có chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng thấp nhất ($15).

>> Tham khảo: Hướng dẫn xử lý sự cố khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.

Có bất kỳ dữ liệu tạo khách hàng tiềm năng nào ở đây làm bạn ngạc nhiên không? Nó có phù hợp với những gì bạn đang thấy trong công việc kinh doanh của chính mình không? Bạn muốn xem dữ liệu nào khác?

Related Posts

Leave a Comment