Home » Cách tiến hành kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội – social media audit
Kiểm toán phương tiện truyền thông

Cách tiến hành kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội – social media audit

by chungnv02

Phương tiện truyền thông xã hội không ngừng phát triển — bạn luôn có thể mong đợi các nền tảng, đối tượng và tính năng mới xuất hiện. Điều này có nghĩa là luôn có những cách mới để sử dụng kênh này cho doanh nghiệp của bạn.

Là chủ doanh nghiệp, điều quan trọng là bạn phải cập nhật những cách tốt nhất để sử dụng nền tảng xã hội làm công cụ tiếp thị và quảng cáo.

Tuy nhiên, đó không phải là điều nên được thực hiện một cách mù quáng mà không cần kiểm tra hay đo lường. Theo dõi những gì phương tiện truyền thông xã hội thực sự làm cho doanh nghiệp của bạn là rất quan trọng để xác định những gì đang hoạt động và những gì không.

>> Tham khảo: Xếp hạng Google của bạn không còn quan trọng nữa.

1. Kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội là gì?

Kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội cung cấp cho bạn cái nhìn đầy đủ về cách phương tiện truyền thông xã hội đang hoạt động (hoặc không) đối với doanh nghiệp của bạn.

Kiểm toán là quá trình xem xét các số liệu nhất định để đánh giá chiến lược truyền thông xã hội hiện tại của bạn. Các số liệu này bao gồm thông tin về nhân khẩu học, mức độ tương tác, vị trí, hiệu suất chiến dịch, v.v.

Kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội có thể bao gồm số lần hiển thị, nhận xét, lượt thích, lượt chia sẻ và các tương tác khác, cũng như bài đăng nào đang thu hút nhiều tương tác nhất và khán giả đang làm gì hấp dẫn nhất.

Dữ liệu này cung cấp cho bạn thông tin bạn có thể sử dụng để làm cho phương tiện truyền thông xã hội hiệu quả hơn cho doanh nghiệp của bạn.

>> Tham khảo: Cách tạo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời với ngân sách eo hẹp?

2. Cách thực hiện kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội

Khi bạn bắt đầu kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội của mình, hãy nhớ rằng bạn không phải bắt đầu lại từ đầu. Sử dụng các mẫu hoặc ví dụ để giúp bạn bắt đầu.

Hãy chuẩn bị để thu thập nhiều thông tin và thực hiện một số phân tích chuyên sâu. Dưới đây chúng tôi sẽ đề cập đến các bước liên quan đến kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội.

2.1. Bắt đầu với những điều cơ bản.

Làm tròn tất cả các hồ sơ trên mạng xã hội mà doanh nghiệp của bạn hiện có, ngay cả những hồ sơ mà bạn có thể chưa bao giờ đăng hoặc chưa hoạt động gần đây.

Đối với mỗi nền tảng, hãy ghi lại tên người dùng của bạn hoặc xử lý URL cũng như số lượng người theo dõi hoặc người đăng ký, chỉ số tương tác hoặc bất kỳ KPI nào khác có thể liên quan đến từng kênh.

2.2. Phân tích mức độ tương tác của từng hồ sơ.

Các nền tảng truyền thông xã hội thường có các tính năng phân tích tích hợp sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Đối với mỗi nền tảng, hãy ghi lại số liệu tương tác, thông tin nhân khẩu học, bài đăng hàng đầu, cộng với số lần hiển thị và phạm vi tiếp cận của bạn. Dữ liệu này có thể cho biết điểm mạnh và điểm yếu của từng nền tảng đối với doanh nghiệp của bạn.

2.3. Tìm các mẫu.

Bây giờ bạn đã có bản ghi các bài đăng hoạt động hiệu quả nhất của mình trên mỗi nền tảng, hãy phân tích xem có bất kỳ điểm tương đồng nào không.

Xem những bài đăng phổ biến trong mỗi nền tảng và trên các nền tảng có điểm chung. Loại bài đăng, đối tượng mục tiêu của bài đăng, thời gian đăng và bất kỳ phương tiện nào trong bài đăng là những điều cần khám phá.

Khi xem dữ liệu đã thu thập, bạn sẽ có thể thấy các mẫu này trong cách đối tượng tương tác với doanh nghiệp của bạn. Nền tảng nào tạo ra nhiều lưu lượng truy cập nhất cho trang web của bạn?

Mức độ tương tác cao nhất bắt nguồn từ đâu? Đối tượng nhân khẩu học nào thường tương tác nhất với loại nội dung nào? Đây là tất cả các mẫu bạn có thể bắt đầu giải nén từ dữ liệu.

>> Tham khảo: Cách tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân không cư trú.

2.4. Đặt mục tiêu cho từng nền tảng.

Bây giờ bạn đã xác định trạng thái của từng hồ sơ mạng xã hội của mình, hãy quyết định điều bạn muốn cải thiện. Ngoài ra, hãy xem xét những gì đang diễn ra tốt đẹp mà bạn có thể tận dụng tốt hơn. Những mục tiêu này không chỉ là tăng lượng người theo dõi.

Mục tiêu truyền thông xã hội của bạn phải là về cách truyền thông xã hội có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm tăng nhận thức về thương hiệu, mức độ tương tác và lưu lượng truy cập vào trang web của bạn. Xem video ở trên để biết thêm thông tin về cách đặt mục tiêu tiếp thị truyền thông xã hội.

2.5. Lập một kế hoạch.

Thu thập dữ liệu thông qua kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội của bạn là một công việc lớn. Tuy nhiên, đừng để điều đó làm bạn mất tập trung vào mục đích của nó.

Việc kiểm tra nhằm giúp bạn xác định những gì cần thay đổi về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của bạn. Khi bạn đã hoàn thành việc kiểm tra và đặt mục tiêu của mình, hãy lập một kế hoạch về cách hoàn thành chúng.

2.5. Đánh giá các nền tảng mới.

Doanh nghiệp của bạn có thể đang nỗ lực rất nhiều vào các nền tảng chính và sử dụng không đúng mức các nền tảng khác. Vì vậy, nếu bạn đang nhìn thấy tiềm năng ở nơi khác hoặc chỉ muốn khám phá các tùy chọn mới, thì hãy bắt đầu.

Sử dụng thông tin bạn đã thu thập để giúp bạn quyết định nơi nội dung của bạn có cơ hội phát triển và thu hút khán giả cao nhất.

Kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội cũng nên được thực hiện hàng quý, vì vậy bạn sẽ có thể dễ dàng theo dõi dữ liệu cho bất kỳ hoạt động kinh doanh mới nào.

3. Mẫu kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội

Kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội điển hình sẽ bao gồm một vài yếu tố cơ bản. Chúng nên bao gồm các phần để hiển thị nhân khẩu học đối tượng, các bài đăng thành công gần đây nhất của bạn, chiến dịch quảng cáo đang hoạt động như thế nào, v.v. Kiểm tra mẫu kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội miễn phí này để có một số cảm hứng.

Mẫu này bắt đầu bằng một bản tóm tắt và báo cáo về hiệu suất tổng thể của bạn. Hai phần này sẽ chứa thông tin quan trọng nhất cần lấy từ toàn bộ cuộc kiểm toán.

Nhiều phần khác cho thấy “hiệu suất” của sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn đối với các yếu tố khác nhau. Phần nhân khẩu học sẽ hiển thị ai đang tương tác với nội dung của bạn, trong khi phần nhắm mục tiêu theo vị trí sẽ hiển thị từ đâu.

Mẫu này cũng nêu chi tiết “hiệu suất sáng tạo” của các bài đăng hàng đầu của bạn để bạn có thể so sánh giữa chúng. Kết thúc với các bước tiếp theo có nghĩa là đảm bảo thông tin chi tiết được cung cấp trong dữ liệu do đó được hiểu và áp dụng cho chiến lược truyền thông xã hội của bạn.

>> Tham khảo: Hiểu mối quan hệ giữa dữ liệu và Inbound.

4. Ví dụ kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội

Các doanh nghiệp khác nhau và nhóm tiếp thị của họ sẽ tiến hành kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội theo những cách khác nhau. Họ có thể sử dụng các mẫu khác nhau, muốn ghi lại các số liệu khác nhau và sử dụng các nền tảng khác nhau.

Điều quan trọng là phải điều chỉnh kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội theo cách doanh nghiệp của bạn sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và dữ liệu bạn đang tìm kiếm từ đó.

– Ví dụ kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội Quesenberry

Phó giáo sư tiếp thị và tác giả Keith A. Quesenberry đã bao gồm một mẫu kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội trong cuốn sách “Chiến lược truyền thông xã hội: Tiếp thị và quảng cáo trong cuộc cách mạng người tiêu dùng”.

Anh ấy đã phát triển khuôn mẫu của mình từ năm chữ W: ai, ở đâu, cái gì, khi nào và tại sao. Điểm cuối là sự đánh giá của từng người trên thang điểm từ “thử thách” đến “cơ hội”.

Mẫu này giúp bạn dễ dàng thu thập, tổng hợp và đánh giá tất cả dữ liệu liên quan cho quá trình kiểm tra của mình. Bao gồm cả “đối thủ cạnh tranh” cũng có lợi khi so sánh chiến lược truyền thông xã hội của bạn với một doanh nghiệp khác trong ngành của bạn.

– JourneyEngine Social Media Audit Example

Mẫu này từ JourneyEngine tập trung vào các chỉ số tương tác có ý nghĩa nhất. Một số mẫu chỉ bao gồm số lần hiển thị hoặc lượt xem một giây không thực sự cung cấp dữ liệu có giá trị. Điều này đi rất sâu, bao gồm cả phản ứng và thậm chí cả hình thu nhỏ cho mỗi bài đăng. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về hoạt động truyền thông xã hội của bạn.

Doanh nghiệp của bạn có thể sử dụng nhiều nền tảng, nhưng nền tảng nào đang hoạt động tốt nhất? Mẫu này được tạo để không chỉ theo dõi mức độ tương tác trên mạng xã hội của bạn mà còn để dễ dàng so sánh nó trên các nền tảng.

– Google Analytics Social Media Audit Example

Mẫu này cho biết cách dữ liệu truyền thông xã hội được thu thập thông qua kênh xã hội của Google Analytics. Quá trình kiểm tra này được chia thành hai phần, “Mua lại” và “Hành vi”. Điều này tách biệt “cách thức” hoạt động tương tác xảy ra với “cái gì” hoạt động tương tác thực sự là.

Nếu doanh nghiệp của bạn muốn có thêm thông tin xác định về cách người dùng đang tương tác với phương tiện truyền thông xã hội của bạn, điều này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết đó. Các trang trên mỗi phiên và thời lượng phiên trung bình cho bạn biết thời lượng và số lượng người dùng đang xem các trang truyền thông xã hội của bạn.

5. Công cụ kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội

Sử dụng các công cụ phù hợp để hoàn thành quá trình kiểm toán của bạn có thể giúp quá trình này nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Các nền tảng quản lý phương tiện truyền thông xã hội không chỉ có thể biên dịch dữ liệu cần thiết cho kiểm toán mà còn theo dõi dữ liệu đó theo thời gian để bạn luôn có thể truy cập dữ liệu đó trong nháy mắt.

Nhiều người sẽ cung cấp cho bạn các phân tích mở rộng cung cấp nhiều hơn các khả năng tích hợp sẵn của từng nền tảng riêng lẻ. Kiểm tra các công cụ dưới đây để xem những gì có thể làm việc cho doanh nghiệp của bạn:

 • Sprout Social: Đây là một nền tảng quản lý phương tiện truyền thông xã hội tất cả trong một cung cấp cái nhìn chuyên sâu về cách khán giả tương tác với hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội của bạn.
 • HootSuite: Công cụ này tạo các báo cáo tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn, hiển thị chính xác phương tiện truyền thông xã hội đang tác động đến thương hiệu của bạn như thế nào.
 • Không theo số liệu: Nền tảng này tập trung vào việc giúp so sánh, định chuẩn và phân tích hiệu suất xã hội của doanh nghiệp bạn.
 • Zoho Social: Tính năng giám sát của công cụ này cung cấp cho bạn nhiều cột “lắng nghe” cập nhật theo thời gian thực khi tương tác xảy ra với hồ sơ mạng xã hội của bạn.
 • Sociality.io: Công cụ này cũng sẽ cung cấp cho bạn các báo cáo trên mạng xã hội về các đối thủ cạnh tranh để có được bức tranh toàn cảnh về cách khán giả của bạn tương tác trực tuyến với ngành của bạn.

>> Tham khảo: Tại sao tiếp thị lại khó đến vậy?

6. Danh sách kiểm tra kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội

Khi bạn bắt đầu kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội của mình, điều quan trọng là phải đi đúng hướng. Có một danh sách kiểm tra đơn giản sẽ giúp bạn tập trung vào những gì bạn cần hoàn thành. Hãy ghi nhớ điều sau đây khi bạn bắt đầu thực hiện kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội của mình.

 • Liệt kê tất cả các tài khoản truyền thông xã hội của bạn. Tập hợp tất cả các tài khoản xã hội mà bạn sở hữu vào một bảng tính.
 • Sử dụng mẫu kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội. Có một hướng dẫn để bạn biết bắt đầu từ đâu.
 • Chọn công cụ kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội phù hợp. Sử dụng các công cụ sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong quá trình này.
 • Theo dõi các số liệu chính của bạn. Tìm dữ liệu về đối tượng, mức độ tương tác và thông tin đăng cho từng nền tảng mà doanh nghiệp của bạn sử dụng.
 • Thiết lập mục tiêu của bạn. Xác định những gì bạn muốn cải thiện về sự hiện diện trên mạng xã hội của mình.
 • Lập kế hoạch cho tương lai. Kết hợp những gì bạn đã học được và áp dụng nó vào chiến lược truyền thông xã hội của bạn.

7. Bắt đầu kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội của bạn

Duy trì nhiều hồ sơ truyền thông xã hội có thể là rất nhiều công việc. Kiểm toán phương tiện truyền thông xã hội có thể giúp bạn xác định cách sử dụng tốt nhất các nỗ lực và nguồn lực của mình.

Kiểm tra hàng quý về sự hiện diện trực tuyến của bạn sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tận dụng tối đa mạng xã hội và tất cả những gì nó cung cấp.

Related Posts

Leave a Comment